پنجشنبه, 30 شهریور,1396

نمایش مطلب

print
دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های لاغری برگزار می شود
دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های لاغری برگزار می شود

به گزارش روابط عمومی انجمن تغذیه ایران، دومین دوره رسمی آشنایی با دستگاه های کمک لاغری موضعی درتاریخ 1396/5/20 در دانشکده پزشکی شهید بهشتی واقع در بزرگراه چمران، بلواردانشجو، خیابان کودکیار برگزار می شود.

 

rating

  نظرات

نظری وجود ندارد.