پنجشنبه, 30 شهریور,1396

نمایش مطلب

print
اطلاعيه مهم روابط عمومی انجمن تغذیه ایران
اطلاعيه مهم روابط عمومی انجمن تغذیه ایرانانتخابات ریاست جمهوری 1396با سلام
احتراما" با عنایت به رسالت انجمن تغذیۀ ایران، در راستای احترام به آرا و نظرات اعضای انجمن در انتخاب هریک از کاندیداهای ریاست جمهوری، ضمن دعوت به مشارکت هر چه فعالتر در انتخابات پیش رو، بدین وسیله روابط عمومی این انجمن اعلام مینماید در خصوص حمایت از کاندیداهای محترم، هیات مدیرۀ انجمن هیچ جلسه ای تشکیل نداده واز هرنوع حمایتی از نامزدهای خاص، خودداری نموده است.
با احترام
روابط عمومی انجمن تغذیۀ ایران ( اتا )
rating

  نظرات

نظری وجود ندارد.